Isletmeler icin teknoloji

Teknolojiyi Kullanarak İşletmeleri Daha Verimli Hale Getirme ve Maliyetleri Düşürme

Yeni Teknolojiler

Teknolojiyi Kullanarak İşletmeleri Daha Verimli Hale Getirme ve Maliyetleri Düşürme

Daha 10-15 yıl öncesine kadar şirketler neredeyse bütün işlemlerini manuel olarak yapıyor, teknolojik sistemlerin entegrasyonunu maliyetli buldukları için bu sistemlere geçiş yapmaktan kaçınıyorlardı. Günümüzde ise bu durum tamamen değişmiş durumda, her alanda faaliyet gösteren firmalar mümkün olduğu kadar teknolojik anlamda silahlanma yarışına girmişlerdir. Nesnelerin İnterneti, GPS, telematik ve benzeri teknolojiler şirketlerin yönetim biçimlerini tamamen yeniden şekillendirip, onları daha verimli hale de getirmede de önemli rol oynarlar. Gelişmiş filo yönetim sistemleri, teknolojik gelişmelerden faydalanarak operasyon verimliliğini arttırma ve maliyetleri düşürme konusunda verilebilecek en iyi örneklerden bir tanesidir.

Teknolojiyi Kullanarak Maliyetleri Düşürme

Artık işletmeler büyük miktarlarda veriyi bulut-tabanlı sunucularda saklayabilir, otomatik e-posta zincirleri oluşturabilir, özelleştirilmiş yazılımlar yardımıyla iş süreçlerini hızlandırabilir ve birkaç tuşa basarak parasal işlemlerini yapabilirler. Bu tür işlemleri mümkün kılan teknolojik ilerlemeler şirket yöneticilerinin ve sahiplerinin işini kolaylaştırmakla birlikte, şirketler için mucizevi faydalar sağlamaktadır. İşletme maliyetlerinin düşmesi, personel verimliliğinin artması ve kaynak israfına sebep olabilecek unsurların ortadan kaldırılması bu avantajlardan yalnızca birkaç tanesidir. Yeni nesil yönetim sistemleri, şirketlerin yönetim biçimlerini kökünden değiştirmekle kalmayıp, ihtiyaca göre özelleştirilebilen kapsamlı uygulamalar ve özellikler sunar. Bu yenilikçi sistemlerin işletmeleri nasıl daha verimli hale getirdiğini ve maliyetleri düşürdüğünü hep beraber inceleyelim.

İş Süreçlerini Düzenlemek ve Geliştirmek

İşletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, zaman içinde personel kaynaklı ve verimsiz iş politikalarına bağlı olarak üretim ve gelir kaybı kaçınılmazdır. Özellikle kıdemli personel arasında “burada işler genelde böyle işler” gibi kalıplaşmış ifadelerle sıkça karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte, şirketlerin işleyiş politikaları da eğer düzenli olarak güncellenmezse zamanla modası geçmiş ve verimsiz hale gelir. Yaşadığımız bu teknoloji çağında diğer her şeyde olduğu gibi, iş süreçleri de çağa ayak uydurmak zorunda ve teknolojiye adapte olmak zorundadır. Buna örnek vermek gerekirse; bundan daha birkaç yıl önce bile en basit nakliye operasyonlarını gerçekleştirmek için ciddi miktarlarda insan gücü kullanmak gerekirdi ve çok sayıda departmanın onayı veya gözetimi gerekliydi. Bugün gelişmiş filo yönetim sistemleri sayesinde en karmaşık ve zorlu nakliye operasyonları neredeyse tamamen otomatize edilebilir ve sevkiyatlar için harcanan kaynaklar önemli ölçüde azaltılabilir. Faaliyet gösterdiği alan farketmeksizin bütün firmalar GPS, telematik veya Nesnelerin İnterneti gibi gelişmiş teknolojileri kullanan sistemler sayesinde verimlilikleri önemli miktarda arttırabilir ve işletme giderlerini düşürebilirler.

Verimliliği Arttırma

Gereksiz Kaynak Kullanımının Nedenlerini Belirleme

Gereksiz ve fazla kaynak kullanımı özellikle işletme maliyeti yüksek olan firmalarda ciddi finansal sorunlara sebep olabilir. Uzun vadede bir firma ne kadar kar ederse etsin, kaynak israfının önüne geçemezse, artan maliyetler nedeniyle hedeflediği büyümeyi gerçekleştiremez ve bütçesini tutturmakta zorluk yaşar. Bu tür sorunlarla baş etmek eskiden çok zor olsa da, günümüzdeki yönetim ve denetleme sistemleri sayesinde kaynak israfının sebeplerini tespit etmek ve bunları ortadan kaldıracak iş süreçleri geliştirmek artık çok daha kolay hale gelmiştir. Bireysel performans raporları, yakıt kullanımı verileri ve diğer kaynaklara ait kullanım bilgilerine erişim imkanı sağlayan gelişmiş yönetim araçları; şirket yöneticilerinin kaynak israfına sebep olan çalışanları ve iş süreçlerini tespit etmesinde önemli rol oynar. Yine aynı sistemler sayesinde bu israfın ve gereksiz kullanımların önüne geçecek uyarı, eğitim ve yönetimsel süreçler tanımlanabilir ve firmalar maddi açıdan nefes alabilirler. Kaynak yönetimi, şirketlerdeki en önemli unsurlardan biridir ve bir firmanın geleceği için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, yöneticiler teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli ve operasyonel kaynakların israfına engel olmada yardımcı olabilecek sistemleri altyapılarına entegre etmelidirler.

Manuel İşlemleri Ortadan Kaldırma

Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden bir tanesi olarak soğuk hava deposu bulunduran araçların denetlemesi ve araçlardaki soğutma sisteminin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığının on yıllar boyunca manuel denetleme yöntemiyle yapılması gösterilebilir. Bu yöntem hem araçların güzergahları üzerindeyken gereksiz duraksamalara hem de iş kaybına sebep olsa da, yöneticilerin araçlarının optimum seviyede çalışıp çalışmadıklarını görmelerinin başka bir yolu da yoktu. Günümüzde ise sıcaklık ölçüm sistemleri sayesinde bir araç, binlerce kilometre uzakta olsa dahi aracın soğuk hava deposunun düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir veya yük ambarının içindeki sıcaklık değişimleri dakika dakika izlenebilir ve gerektiği durumlarda şöför veya yetkili personel uyarılarak duruma müdahale edilebilir. Nesnelerin İnterneti’nin en büyük vaatlerinden biri olan otomasyon, bunun gibi dikkat ve zaman gerektiren işlemlerin zaman içinde otomatize edilmesini sağlayarak, para ve vakitten önemli miktarlarda tasarruf edilmesini sağlayabilir.

Birimlerarası Entegrasyon

Birimlerarası Entegrasyon

Kesintisiz ve etkili işbirliğini sağlama birden çok departmandan oluşan firmalarda planlama gerektiren ve zorlu bir görevdir. Yüzlerce hatta binlerce araç, personel ve ekipmana sahip olan firmalar için operasyonlarını yürütürken kusursuz bilgi alışverişi ve departmanlar arası iletişim çok önemlidir. Kaynakların etkili bir şekilde kullanılması, acil durumlarda müdahale ve verimliliğin arttırılabilmesi için bütün şirket personelinin sorunsuz bir şekilde birbiriyle çalışabilmesini sağlayabilecek sistemleri entegre etmek yöneticileri öncelikleri arasında olmalıdır. Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda internet ve diğer ağ sistemleri üzerinden iletişim kurabilen takip cihazları ve gözetim sistemleri; bilgi toplama, iletme ve paylaşma işlemlerini hızlandırıp birimlerarası entegrasyonu kolaylaştırır.

İşletmeler sürekli olarak daha üretken, daha verimli ve daha yenilikçi iş modelleri yaratmak için yeni teknolojiler arayışı içindedirler. Bir işletmenin büyüyebilmesi için karlılığı önemli olmakla birlikte, kaliteli hizmet anlayışı ve etkin kaynak yönetimi daha önemlidir. İşletme sahiplerini ve yöneticilerini karar verme sürecinde destekleyen ve operasyonları kolaylaştıran IoT ve GPS gibi teknolojiler, aynı zamanda işletme masraflarını düşürme ve üretkenliği arttırmada önemli rol oynar. Üretim ve taşıma maliyetlerinin azalması ve çalışan verimliliğinin artması, operasyonlarını genişletmek ve büyümek isteyen şirketler için yeni fırsatlar sunar. Teknolojiye yatırım yapmak, ilk bakışta maliyetli gibi görünse de, hem kısa vadede, hem de uzun dönemde sağladığı avantajlar sayesinde şirketler için neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir.

Yorumunuzu bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.