PPC Expert

PPC Expert

Hatırlatma: İş kanunu 25/II-a maddesi gereğince CV’de yanlış bilgi vermek kanunen size karşı kullanılabilir.


1234567891012345678910